Condiții de utilizare

Site-ul www.creditex.md, informațiile de pe acest site și formularele de pe acesta au fost dezvoltate de CREDITEX CREDITEX & CO SRL (în continuare CREDITEX) pentru a construi o sursă generală de informare. Accesarea acestui site, a informațiilor și materialelor reprezintă acceptul Dvs. referitor la faptul că ați citit, înțeles, acceptat și agreat prezenții termeni și condiții de utilizare.

Noțiuni utilizate

Utilizator – orice persoană care a completat o cerere de solicitare a unui credit de pe site și care a expediat respectiva cerere către instituțiile de finanțare. Transmiterea cererii duce la salvarea datelor personale ale utilizatorului în baza de date a site-ului www.creditex.md prin aceasta sistemul creând în mod automatizat un cont de utilizator și parolă care se va transmite pe adresa de mail indicată sau prin SMS. Toți utilizatorii, prin transmiterea cererii semnează Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, parte componentă a solicitării de credit.Vizitatori – orice persoană care accesat site-ul încă nu a parcurs toți pașii necesari înregistrării unei solicitări de credit pe site.Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal este un angajament ferm legal între utilizatorul site-ului www.creditex.md și CREDITEX & CO SRL care reglementează acțiunile de prelucrare, stocare, distribuire, manevrare a datelor cu caracter personal. Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal intră în vigoare în momentul bifării acceptului și transmiterii solicitării de credit către finanțatori.

Produsele și serviciile financiare

Produsele și serviciile financiare prezente pe site-ul www.creditex.md sunt oferite de CREDITEX & CO SRL (companie care funcționează pe piață sub numele de CREDITEX), societate care funcționează potrivit legislației Republicii Moldova privind activitatea de întreprinzător, având codul fiscal 1014600023557 și adresa juridică pe Str. A. Hâjdeu 94/1, of. 1, MD 2001, Republica Moldova.

CREDITEX își rezervă dreptul de a modifica sau completa conținutul informațiilor despre produsele și serviciile sale în orice moment infirmând utilizatorii site-ului despre modificările prezentelor condiții. Aceste modificări și/sau completări vor intra în vigoare în momentul plasării lor în cadrul acestui site. Utilizarea site-ului după anunțarea modificării se va considera o acceptare a respectivelor modificări.

Orice tentativă de modificare a informațiilor referitoare la produsele și serviciile financiare oferite de CREDITEX pe prezentul site, cu excepția colaboratorilor săi, dă dreptul acesteia să se adreseze instanțelor de judecată competente pentru sancționarea acestui fapt. CREDITEX face tot posibilul să asigure că toate informațiile referitoare la produsele și serviciile sale menționate pe site ul www.creditex.md sunt complete, corecte, actualizate și clare. Cu toate acestea, pentru eventuale neclarități și omisiuni CREDITEX nu va fi responsabilă în nici o situație, inclusiv în cazul unei neglijențe, pentru erori, omisiuni sau deficiențe ca urmare a furnizării acestor informații, orice întârziere, discontinuitate în transmiterea de informații sau orice prejudiciu cauzat vizitatorului/utilizatorului ca urmare a utilizării acestor informații.

Serviciile oferite de www.creditex.md și informațiile acumulate de site sunt securizate conform protocoalelor internaționale HTTPS. În acest sens, serviciile oferite de site își produc efectul DOAR după completarea unei cereri de solicitare a unui credit pe site, prin aceasta sistemul efectuând și înregistrarea utilizatorului. Ca rezultat, vizitatorul este de acord să furnizeze informații corecte, complete și exacte indicate în solicitate. În cazul în care informațiile indicate nu sunt corecte, CREDITEX & CO SRL își rezervă dreptul de a nu livra serviciile sale și a denunța obligațiunea de înregistrare a vizitatorului și creare ulterioară a utilizatorului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Utilizatorii care accesează site-ul www.creditex.md și aplica pentru un produs sau serviciu financiar oferit de CREDITEX prin completarea aplicației existente pe site, sunt de acord, în mod expres și neechivoc, ca, prin completarea datelor lor personale pe site-ul www.creditex.md , acestea să intre în baza de date a CREDITEX și că datele lor personale să fie prelucrate de aceasta, conform prevederilor Legii nr. 133 din 08.07.2011 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, atât în scopul procesării prezentei aplicații cât și în scopurile și condițiile menționate în Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal anexat la formele de introducere a datelor.

În cazul completării corecte a datelor din solicitare, vizitatorul devine utilizator al site-ului www.creditex.md. Accesul la contul său se face exclusiv prin utilizarea numelui de utilizator și parolei unice transmite pe mail sau prin SMS. Parola urmează a se modifica de utilizator la prima accesare a contului său, prin aceasta sistemul nu va cunoaște parola aceasta fiind criptată și securizată conform standardelor internaționale.

Completând datele pe solicitarea de credit Dvs. conștientizați și acceptați că ați citit Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal și criteriile de prelucrare a datelor cu caracter personal de către CREDITEX.

Prin date cu caracter personal, se include informația de tip personal așa cum este: numele, prenumele și patronimicul, data nașterii, adresa, cod personal, număr buletin, venit salarial, alte datele de contact (nr. telefon, adresa de e-mail) precum și alte date care pot fi atribuite la Legea privind protecția datelor cu caracter personal, numărul 133 din 08.07.2011 la categoria datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal se păstrează de CREDITEX în baza de date a site-ului care este o bază securizată. Informațiile se pot șterge/modifica din baza de date DOAR în baza unei cereri parvenite din partea utilizatorului și în baza unor argumente viabile.

Politica de cookie-uri

Cookie-urile sunt date pe care un site web le transfera pe hard-disk-ul unui vizitator în scopul de a le stoca permanent sau temporar. Cookie-urile sunt standard de performanță și sunt folosite de site-uri, inclusiv de www.creditex.md, ușurând accesul permanent al unui utilizator la un site. Aceasta tehnologie permite o adaptare a site-ul la nevoile dvs. Dacă nu doriți informații colectate prin utilizarea de Cookie-uri, în browsere-le pe care le utilizați există un procedeu simplu care vă permite să respingeți sau să acceptați funcțiile Cookie-urile. Recomandăm să rețineți că Cookies ar putea fi necesare pentru a va putea furniza anumite facilități ale serviciilor online, în lipsa acceptului nu veți putea vizualiza sau accesa anumite componente a site-ului.

Cum să evitați / respingeți cookie-urile ?

Puteți a respinge / evita cookie-urile schimbând setările browser-ului dumneavoastră. De asemenea puteți șterge cookie-urile existente. Pentru o mai mare receptivitate vă rugăm să accesați linkurile către cele mai utilizate browsere unde sunt indicate detaliat modalitățile de ștergere / evitare sau respingere a cookie-urilor:


Și de ce am accepta cookie-uri ?

Utilizăm cookie-urile pentru a reține anumite opțiuni ale dvs. atunci când navigați pe site. Pe de altă parte acest lucru ne ajută a îmbunătăți serviciile pe care le oferim, iar dvs. doar veți obține avantaje și o navigare mai eficientă.

Pentru cat timp sunt active cookie-urile noastre ?

Cookie-urile sunt păstrate pentru o perioada cuprinsă între 3 luni și 2 ani și există posibilitatea de eliminare a lor în orice moment.

Pentru cat timp sunt active cookie-urile noastre ?

Site-ului www.creditex.md și conținutul de pe acest site este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate CREDITEX & CO SRL. Acest site este deținut și întreținut de către CREDITEX & CO SRL în lipsa altor precizări, toate drepturile de proprietate intelectuală (incluzând aici drepturile de autor și drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site aparțin CREDITEX & CO SRL care își rezervă toate drepturile cu privire la cele de mai sus și își va exercita la nevoie aceste drepturi în limitele permise de lege.

Nimic din conținutul acestui site nu constituie o licență sau dreptul de a utiliza vreo imagine, marca comercială, marca de servicii, logo, sau orice alte materiale prezentate pe site de către vreo persoană. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe site de către vreo persoană fără acordul scris prealabil din partea CREDITEX. Descărcarea sau copierea prin alte metode a materialelor de pe site nu transferă către persoana în cauză licența programelor de software sau drepturile asupra materialelor de pe site.

Orice date transmise către acest site devin proprietatea CREDITEX, pot fi utilizate de către CREDITEX în orice scop dacă acesta se încadrează în limitele legii și pot fi dezvăluite de către CREDITEX la discreție, inclusiv către orice tip de autorități. Sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor și actelor normative care se aplica în cazul dumneavoastră.

Oferte

Nici una dintre informațiile prezentate în cadrul acestui site nu ar trebui interpretată ca o invitație, ofertă sau recomandare de a achiziționa sau de a dispune de orice produs, sau de a va angaja în orice altă tranzacție, sau consiliere în domeniul investițiilor, în domeniul juridic sau în oricare alt domeniu. Formele speciale concepute pe site sunt securizate și odată accesate aveți posibilitatea de a vă da acceptul pentru ca datele transmise prin aceste forme să fie securizate și prelucrate în baza unui Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal. Informația prezentată pe acest site este una directă, corectă și relevantă, iar dacă aveți dubii și doriți să luați o decizie finală referitoare vă rugăm să ne contactați.

Responsabilitate

În nici o împrejurare, CREDITEX nu răspunde pentru nici o pagubă (directa sau indirectă) adusă dvs. sau oricărei alte părți, referitoare la utilizarea acestui site și a informațiilor pe care acesta le cuprinde - de către dvs. sau altă persoană - sau orice alte pagube sau vătămări cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie, viruși sau orice alți factori similari. Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, nici CREDITEX nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea pe acest site. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor disponibile pe acest site. Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar CREDITEX nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

Aspecte juridice

Orice plângere sau dispută determinată sau legată de utilizarea acestui site, a conținutului său sau a materialelor prezentate vor fi guvernate de către legislația Republicii Moldova în vigoare. Termenii și condițiile de utilizare a acestui site pot fi modificate oricând fără o notificare obligatorie prealabilă. Sunteți de acord să recitiți aceasta secțiune a site-ului în mod regulat, iar accesul dvs. continuu sau utilizarea acestui site vor constitui dovada că ați fost de acord cu aceste modificări. CREDITEX se angajează să trateze detaliile personale, datele cu caracter personal obținute prin încărcarea acestora voluntară de către utilizatori pe site în concordanță cu legislația Republicii Moldova în vigoare.

CREDITEX are dreptul de a bloca accesul utilizatorului pe site sau a refuza înregistrarea acestuia în cazul în care datele prezentate de utilizator sunt fictive, nu sunt veridice și sunt indicate doar pentru a testa funcționalitatea site-ului. În același timp CREDITEX depune eforturi pentru a elimina dubla înregistrare pe site și la anumite intervale de timp va face verificări care vor conduce la eliminarea conturilor fictive, duble sau de altă natură care pot dăuna asupra funcționalităților site-ului.

Link-uri către alte site-uri

CREDITEX nu este responsabilă pentru conținutul paginilor care nu se află pe www.creditex.md sau pentru alte site-uri care au legături către / dinspre acest site și ca urmare nu își asumă nici o responsabilitate privind sistemul de protecție a confidențialității utilizat de aceste site-uri, privind conținutul sau acuratețea lor.

Lipsa de garanție

CREIDTEX nu acceptă responsabilitatea și nu garantează că funcțiile de pe acest site nu vor fi întrerupte sau nu vor avea erori. În măsura sesizării unor astfel de erori, CREDITEX va depune toate diligentele pentru corectarea acestora, în cel mai scurt timp. CREDITEX și angajații săi nu acceptă nici un fel de responsabilitate și nu vom fi responsabili pentru pierderi directe sau indirecte rezultate în urma utilizării acestui site și al conținutului acestuia, incluzând aici defectarea computerului dumneavoastră ca urmare a accesării sau utilizării serverului care găzduiește acest site. Depune toate eforturile pentru a face un site sigur, securizat și cu informații veridice și actuale, însă nu putem garanta pe deplin că aceste informații nu vor fi furate, atacate sau utilizate în scopuri meschine, pe care noi nu le putem controla și pentru care fapt în cadrul acestui site nu vom putea fi făcuți responsabili de eventualele erori apărute sau omisiuni de date admise.

Prezentele Condiții de utilizare reprezintă o ofertă publică conf. Art. 681 si 805 din Codul Civil al RM. Accesul site-ului, completarea solicitării de credit și transmiterea acesteia reprezintă o utilizare efectivă a site-ului ceea ce implică acceptarea expres a prezentelor Condiții de utilizare.

În cazul apariției disputelor se vor depune eforturi pentru o soluționare pe cale amiabilă și negociere. În cazul imposibilității soluționării, situațiile de conflict se vor soluționa conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.