Politica de confidențialitate

Informații generale

CREDITEX & CO SRL (numită în continuare CREDITEX) vă mulțumește pentru interesul față de utilizarea platformei www.creditex.md și serviciilor prestate de aceasta.

Utilizatorul sau vizitatorul site-ului www.creditex.md este conştient de competenţele şi mijloacele necesare pentru accesarea şi utilizarea acestuia, fiind de asemenea conștient că accesul pe site-ul este absolut gratuit.

Cheltuielile de accesare și utilizare a rețelei internet revin în exclusivitatea clientului, în conformitate cu operatorii de telecomunicații din ca cărei rețele accesează site-ul www.creditex.md

Protecția datelor personale este foarte importantă pentru noi, de aceea acordăm o deosebită atenție protecției și securității datelor colectate și prelucrate prin intermediul site-ului www.creditex.mdsau a instrumentelor oferite de acesta.

Accesarea şi utilizarea frauduloasă a www.creditex.md, falsificarea şi furtul datelor cu caracter personal constituie o infracțiune gravă și va fi pedepsită conform normelor legale ale Republicii Moldova.

Printre instrumente oferite de CREDITEX se referă site-ul www.creditex.md, aplicațiile iOS și Android CREDITEX, solicitarea de credit CREDITEX (toate unite prin denumirea de www.creditex.md sau Platforma Creditex.MD) – instrumente care permit utilizatorului sau vizitatorului a interacționa cu CREDITEX cu respectarea Condițiilor și Termenilor de Utilizare în operațiunile de schimb de informații sau efectuarea diverselor operațiuni utilizând rețeaua internet.

Documentele recepționate precum și accesul obținut de la CREDITEX de către utilizator, de altfel și utilizarea www.creditex.md indică acordul expres al utilizatorului cu prezenta Politică de Confidențialitate.

www.creditex.md oferă o securitate deplină a informațiilor personale primite de la vizitatorii și utilizatorii site-ului. Prezenta politică de confidențialitate este elaborată cu scopul de a prezenta lista datelor, care pot fi solicitate de la utilizatori de către www.creditex.md și de asemenea, modalitățile de prelucrare a acestor informații de către CREDITEX sau de către instituțiile financiare partenere cu care acesta colaborează.

În prezenta Politică de Confidențialitate de asemenea sunt indicate scopurile pentru care se pot solicita diverse informații personale sau situațiile în care informațiile personale pot fi divulgate.

De asemenea, Politica de Confidențialitate sunt indicate măsurile de bază care trebuie luate de utilizatori și vizitatori pentru ca informațiile personale ale acestora să rămână confidențiale și securizate.

Prezentele reguli se aplică exclusiv informațiilor primite de CREDITEX prin intermediul www.creditex.md în rezultatul vizitării sau utilizării acestuia.