18.11.2015

DAE – iau sau nu o decizie DOAR în baza acesteia

Creditele au fost ?i continu? s? fie surse de finan?are atât pentru acoperirea unor cheltuieli urgente sau a costurilor investi?ionale indiferent de natura apari?iei acestora, fie generate de consum fie generate de activit??i opera?ionale.

Nu e nimic de mirare când aceste credite contractate aveau pus în fa?? în primul rând Dobânda care cânt?rea definitoriu în decizia de îndatorare.

Pe de alt? parte trebuie s? recunoa?tem c? problema cu valoarea dobânzilor a fost una perceptibil? DOAR în perioade de stabilitate sau colaps economic, ?i prea pu?in în perioada cre?terilor economice când goana dup? credite nu prea interesa pe nimeni de costurile reale pe care le implic? un împrumut, cum se afecteaz? bugetul familiei, al firmei în special via?a celui îndatora.

Trecerea din perioada de cre?tere în stabilitate ?i criz? economic?, în special criz? financiar? ?i, ce e ?i mai important, la nivel mondial, persoanele s-au pomenit surprin?i c? contractele semnate de creditare ?i împrumut au careva condi?ii ?i costuri în afar? de dobânzi. Anume aceste costuri suplimentare, care se refer? la comisioane, dobânzi, asigur?ri taxe lunare sau anuale, deservire ?i cuprind no?iunea de Dobând? Anual? Efectiv? numit? generic DAE.

Apare o întrebare fireasc?: Oferta de finan?are de la o institu?ie financiar? comparat? cu o alt? ofert? cu scopul e a g?si optimul dintre nevoile de finan?are personale, ar trebui s? aib? criteriul unic ?i definitoriu DAE? Iar r?spunsul este: Desigur c? Nu?

De ce totu?i alegem DAE ca punct de referin?? ?i de multe ori nu ne interes?m de alte aspecte?

Atunci când un finan?ator afi?eaz? un DAE mare vom avea tendin?a de a refuza acel finan?ator, f?r? s? încerc?m s? analiz?m ?i s? vedem ?i alte aspecte a?a cu sunt: costuri de deservire (bancar?) minime, condi?ii mult mai bune de a accesa un credit sau împrumut, condi?ii de calificare pentru credite cu mult mai mult mai flexibile, o deservire mult mai mult orientat? c?tre client, ?i exemplele ar continua. Un finan?ator, ca regul?, cu un DAE mic ar afi?a costuri de deservire (bancar?) mult mai mari, criterii foarte stricte de accesare a creditelor ?i de multe ori, arogan?? deosebit? fa?? de client.

Creditul este exact ca ?i o hain? pentru o anumit? persoan?, care are un pre? ?i desigur, are o m?rime culoare, model sau un scop pentru care e cump?rat?. Desigur c? vom g?si o hain? mai ieftin?, îns? de alt? calitate, de alt? culoare, poate de alt? m?rime ?i in general, e un maiou în loc de c?ma??. – Nicolae Lungu, Director Creditex & Co SRL – www.creditex.md

Nu ne r?mâne decât ca atunci când procur?m acea hain?, s? ne uit?m la o multitudine de elemente care o compun, iar costul acesteia este DOAR unul dintre ele. Cu cat mai mic, pre?, cu atât e mai pu?in calitativ sau cineva încearc? s? se debaraseze de ea, cu cât mai mare pre?, ve?i primi un complex de beneficii suplimentare de care nici nu cunoa?te?i. Iar pentru credite acestea s-ar transpune în faptul c? sume mai mici se atribuie unor DAE mici, iar sume mai mari unor DAE mai mari, iar cei cu DAE mici nu vor putea oferi sume mari, în timp ce cei cu DAE mari vor putea face ce vor.

E Directorul DAE? Cert c? nu, e mai degrab? un ?ef de departament, iar ?eful e?ti tu, cel care vrei s? iei un credit ?i doar o adaptare la o situa?ie real? succesul în a ob?ine ob?in un cel mai bun credit v? poate fi asigurat.

?i cum am face acest lucru? E posibil s? o face?i ?i singur, îns? atunci când nu achita?i comisioane suplimentare, consultantul e cel ce v? poate oferi cele mai bune condi?ii ?i v? îndruma în a procur haina care vi se potrive?te perfect.

A?a c? lua?i o decizie corect? ?i consulta?i un expert înainte de a accepta condi?iile de finan?are primite ?i ulterior a men?iona – Aceea m-au kidanit!.

Suport clienţi

Dacă ai întrebări apelează la suport

0 694 321 11

Începe acum și verifică ofertele primite!

E rapid, comod și gratuit

Aplică acum